İş Forumları ve Ücretsiz Tanıtım Olanağı

İş forumları kendi reklamını yapmaları konusunda küçük büyük birçok işletmeye, girişimciye ve yatırımcıya şans vermektedir. Ekonomik globalleşmenin büyük ölçüde yaşandığı günümüzde şirketlerin kendi reklamını yapmaları, işlerini, proje ve fikirlerini dünyaya tanıtmaları oldukça önemli bir konu. Büyük şehirlerde yapılan iş forumları da bu konuda şirketlere ve yatırımcılara büyük ölçüde fayda sağlamaktadır.

İstanbul ve ekonomi denince akla İstanbul’da gerçekleştirilen ve bir çok yerli, yabancı, küçük ve büyük işletmenin, girişimcinin ve yatırımcının katıldığı uluslarası iş forumları gelir. Bu iş forumları işletmelerin, şirketlerin ve yatırımcıların kendi reklamlarını yapıp yalnızca yerel kalmayıp aynı zamanda uluslararası ekonomiye açılmasına, benzer yatırımlarla bağlantı kurup dünyaya açılmasına da olanak sağlamaktadır.

İstanbul her sene birçok iş forumuna ev sahipliği yapmaktadır ve birçok yerli ve yabancı yatırımcı bu iş forumlarına katılım sağlamaktadır. Önemli yatırımcıların katıldığı iş forumları katılımcıların sadece reklamını yapmadığı aynı zamanda müşterilerinin güvenini kazandığı bir ortamdır. Büyük şirketlerin katıldığı forumlara katılmak katılımcıların tanınırlığını arttırmanın yanı sıra hem yerel hem de uluslararası müşterilerinin güvenini kazanmasını sağlamaktadır.

Günümüzde birçok medya platformu bulunmakta ve bu platformlarda büyük çaplı tanıtımlar ve reklamlar yapmak pahalıya patlamakta ve önemli düzeyde bütçeler gerektirmektedir. Küçük işletmeler, yeni yapılan girişimler ve ufak çaplı yatırımlar yüksek bütçeli tanıtımlar yapmakta zorlanmaktadır. Haliyle de büyük rekabetlerin olduğu günümüzde tanınmayan bir şeyin bu rekabet ortamında yarışta kalması pek de mümkün değildir. İşte bu noktada İstanbul gibi büyük bir şehirde yapılan iş forumları katılımcıları için bir nevi ücretsiz reklam niteliği taşımaktadır. Çünkü hem diğer yatırımcılara hem de müşterilerine katıldıkları iş forumunun medyada, haberlerde yer bulmasıyla kolaylıkla isimlerini duyurabilmekte ve ücretsiz olarak reklamlarını yapabilmekteler.

Türkiye’nin ticaret merkezi olan İstanbul’da yapılan iş forumları yatırımcıların kendi kimliklerini oluşturmaları konusunda da önemli bir yardımcı. Yatırımcılar potansiyel müşterilerine kuruluşlarının vizyonunu, misyonunu ve ilkelerini iş forumları sayesinde kolaylıkla sunabilirler. Bu sayede müşterilerinin gözünde daha kurumsal ve güvenilir bir kuruluş haline gelirler ve bu da daha fazla tanınma ve müşteri anlamına gelir.