İş Forumlarıyla Bakış Açınızı Genişletin

İş forumları daha önce düşünülmemiş fikirler edinme ve bakış açısı kazanma bakımından katılımcı yatırımcılar ve şirketler açısından büyük derecede önem arzetmektedir. Çok önemli derecede küreselleşen ekonomide pay sahibi olmak isteyen şirketlerin yeni fikirlere ve pazar araştırmalarına açık olmaları gerekmektedir. İş forumları gelişmek isteyen ve çağa ayak uydurmak isteyen yatırımcılar ve kişiler için biçilmiş kaftan.

Uluslararası iş forumları dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıların iştirak ettiği, yeni fikirler sunduğu, kendi fikir ve projelerine ortaklar ve yatırımcılar bulduğu en önemli toplantı türlerinden biridir. Türkiye’de yapılan en önemli uluslararası forumlar ve konferanslar şüphesiz Türkiye’nin ekonomi ve ticaret merkezi olan İstanbul’da gerçekleşmektedir. Yatırımcılar belki de daha önce kendilerinin hiç düşünmediği bir fikri bu iş forumlarında elde edebilir, yeni ufuklara ve kazançlara yelken açabilir.

Türkiye’nin büyüyen ekonomisiyle İstanbul her yıl bu iş forumları sayesinde dünyanın her yanından büyük ve önemli iştiraklere, yatırımcılara ve devlet adamlarına kapılarını açmaktadır. İş forumlarında katılımcılar yalnızca kendi fikirlerini belirtmekle kalmayıp diğer katılımcıların fikirlerinden ve projelerinden de yararlanmaktadırlar. Öte yandan bu sayede kendi projelerine ortak ve destek olabileceğini düşündükleri yatırımcılarla işbirliği yapabilme olanağına erişen girişimciler bakış açılarını genişletip farklı fikirler de elde edebilirler.

Şirketler farklı bakış açıları kazanmak ve gelirlerini arttırmak için birçok alanda danışmanlık hizmetlerinden yararlanmakta ve danışmanlık şirketlerine büyük meblağlar ödemekteler. Bu büyük şirketler için bir sorun teşkil etmese de yeni iştirakler ve girişimler bu ekonomik yükün altına girmekte zorlanabilirler. Tam da bu noktada iş forumları girişimcilerin bir nevi ücretsiz danışmanlık hizmeti alabileceği platformlar haline gelmektedir. Çünkü forumlara katılan kişiler, şirketler ve önemli yetkililer arasında forum boyunca beyin fırtınası yapılmaktadır. Katılımcılar konuşmacıları dinlemenin yanı sıra onlarla birebir soru cevap etkinliği yaparak merak ettikleri konularda bir anlamda ücretsiz danışmanlık hizmeti alabilirler.

İstanbul büyüyen ekonomisi ve çeşitlenen insan ve şirket portföyüyle birçok iş forumu sayesinde yerli yatırımcıların ufkunu genişletip onların da globalleşen dünyadaki ekonomik yarışta başarılı bir şekilde yer almalarını sağlamaktadır.