İş Forumlarıyla Yeni Fikirlere Yelken Açmak

Girişimcilerin kendi fikirlerini belirtmeleri ve diğer girişimcilerle bağlantı kurmaları bakımından, iş forumları büyük önem arz eder. Çağımızda geçerli olan ekonomik koşullarda rekabete ayak uydurmak için şirketlerin ve yatırımcıların eksilerini ve hatalarını gidermeleri çok önemlidir. İstanbul’da yapılan önemli iş forumları da, yatırımcıların ve şirketlerin hatalarını ve eksiklerini görmeleri açısından çok önemli bir yere sahiptir.

Bir oluşumun, iştirakin ilerlemesi için her zaman daha iyiye ve yeniye gitmesi gerekmektedir. Bunun içinde her zaman gelişime açık olmalı ve hatalardan ders çıkarılmalıdır. Benzer alanda ki girişimlerde yapılan hatalardan ders çıkarılmalı ve bu hatalar tekrarlanmamalıdır. Bu sayede iş forumlarında yer alan katılımcılar kendi girişimlerindeki yol haritasını belirtirken aynı alanda yer alan şirketlerin izlediği yolu da inceleyerek izlenen yolda yapılan hataları tekrar etmemiş olurlar.

Yılın her dönemi birçok iş forumuna ev sahipliği yapan İstanbul yerli ve yabancı yatırımcıların projelerini açıklayıp beyin fırtınası oluşturulmasını sağlamaktadır. Çok önemli şirketlerin katıldığı iş forumlarında şirketler hem kendi fikirlerini belirtmekte hem de yerli girişimlere izleyecekleri yol haritası hakkında ışık tutmaktadır. Kendi yaptıkları ekonomik hataları dile getiren şirketler, yeni yatırımcılara bu hatalara düşmemeleri için tavsiyeler vermektedir.

Her geçen gün sayısız yatırımcı yeni şirketler kurmakta ve kurulan şirket sayısı kadar şirket ve iştirak de iflas etmektedir. Yeni yapılan yatırımlar ve girişimler kendilerinden önceki yatırımların düştükleri hatalardan ders çıkarmadıkları için son bulmaktadır. Durum böyle olunca ne yerli ekonomi gelişmekte ne de ulusal şirketler global piyasadaki rekabet ortamına ayak uydurabilmektedir. İstanbul’da yapılan iş forumları bu noktada yeni projelere sahip yatırımcıların kolaylıkla fikir ve görüş sahibi olabileceği, kendilerinden önceki yatırımların düştükleri hatalardan ders çıkarabileceği bir platform oluşturmakta.

Futurallia İstanbul sayesinde birçok küçük işletme ve yeni yatırımcı hem kendi fikirlerini sunabilmekte, hem yeni projelerine tavsiye bulabilmekte hem de diğer yatırımcıların ve şirketlerin düştükleri hatalardan ders çıkarıp aynı hatalara düşmeden başarılı bir şekilde varlıklarını devam ettirebilmektedirler. Bu sayede hem kendi güçlerini arttırıp hem de global düzende ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlamaktadırlar.