İş Forumları

İş Forumları ve Büyüyen Ekonomi

İş forumu toplantıları ticari kuruluşların, küçüklü büyüklü birçok şirketin ve iştirakin mevcut ekonomik düzene ayak uydurmak için yeni fikirler elde etmesi ve farklı şirketlerle yeni bağlantılar kurması için faydalı platformlardan birisidir. Türkiye’nin ekonomik başkenti sayılan İstanbul’da her yıl birçoğu yapılan iş forumlarına katılan şirketler hem kendi gelişim fikirlerini belirtip hem de diğer katılımcıların fikirlerinden faydalanmaktadırlar.

İstanbul her zaman dünyada adını duyurmuş ekonomi devi şirketlere iş forumları sayesinde ev sahipliği yapıyor. Turizmden ticarete, gelir yönetimi, finans kaynaklarının kullanımı, ithalat ve ihracat bütçeleri ve ekonomik inovasyonların konuşulduğu iş forumları bu alanlarda yatırımlar yapan ve araştırmalarda bulunan katılımcılara büyük fayda sağlıyor.

İş forumları sayesinde Türkiye’ye gelen yabancı yatırımcılar hem ülkede bulunan sektörlerde yatırım ve istihdam oluşturuyor hem de yeni fikirlerle yerli girişimcilere ilham kaynağı oluyor. Bu sayede de halihazırda büyük bir ekonomik potansiyele sahip olan İstanbul, küçük büyük birçok yatırımcının odak noktası haline geliyor. Bu da şirketlerin ve kuruluşların yanı sıra ülke ekonomisinin de faydasına olmaktadır. Dünyanın dört bir yanından gelen girişimciler, siyasiler, sivil toplum örgütleri ve ekonomiye yön veren isimler yapılan iş forumlarında katılımcı olarak yer almaktadır.

Büyük yatırımcıların fikirlerinin ve projelerinin yanı sıra ekonomik gücü olmayan proje sahiplerine de destek çıkılmasını sağlayan iş forumlarına fikir sahiplerini destekleyen melek yatırımcıların rağbeti de bir hayli fazla oluyor. Yeni kurulan ve çağdaş fikirler sunan kuruluşlar ve şirketlerle birlikte melek yatırımcılar bireysel proje sahiplerine de hayallerini gerçekleştirme konusunda ve hem kendi yararlarına hem de ülke yararına yatırımlar yapmaktadırlar. Bu sayede kendi fikrine ekonomik kaynak bulma şansına sahip olan proje sahipleri daha fazla çalışarak bir rekabet ortamı yaratmakta. Bu da haliyle hem kendilerinin hem de kendilerine yatırım yapan kişilerle birlikte İstanbul’un ve Türkiye’nin ekonomisinin kalkınmasını sağlamaktadır. Futurallia İstanbul dünyanın dört bir yanından onlarca ülkeden gelen ticari kuruluşlara, küçüklü büyüklü birçok şirkete, iştirake ve melek yatırımcıya bir ses olup hem İstanbul’un hem de Türkiye’nin ekonomi dünyasında büyümesine imkan sağlıyor.