Lojistik, İş Forumları

İş Forumları ve Lojistik Firmaları

Türkiye’deki büyüyen ekonomi ve artan pazar payıyla birlikte her geçen gün yeni yatırımlar yapılmakta ve yeni şirketler kurulmakta. Bu yatırımların ve şirketlerin ihtiyaçlarını karşılamak için pazar araştırmalarında yapılan çalışmalara büyük meblağlarda ücretler ödenmekte. Yeni kurulan bir şirketin bunun altından kalkması pek de mümkün olmamakta. Türkiye’de her yıl yapılan birçok iş forumu aracılığıyla yeni kurulan şirketler kendi muadili olan şirketlerle bağlantı kurup nasıl bir yol haritası izlemeleri gerektiğini kolayca öğrenebilmektedir.

Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan Türkiye hem sosyokültürel olarak hem de ekonomik olarak iki kıtanın birbiriyle olan etkileşimini arttırmaktadır. Gerçekleştirilen iş forumlarının da bu konuda önemli bir rolü vardır.

Artan ekonomik hacimle birlikte şirketlerin ithalat ve ihracat ihtiyaçları da artmaktadır. Haliyle şirketler de kendilerine destek çıkacak güvenilir lojistik firmalarıyla anlaşma yapmak istemektedir. Gerek kara yolu lojistiği, hava yolu lojistiği olsun gerek deniz yolu lojistiği olsun, Türkiye’de birçok başarılı lojistik firması bulunmakta. Bu lojistik firmalarının da büyüyen şirketlerle birlikte büyümeleri için gerçekleştirilen iş forumlarına katılmaları büyük önem arz etmektedir.

Lojistik firmalarının da kendilerini geliştirme ve filolarını genişletmeleri açısından iş forumları çok önemli bir yere sahiptir. Türkiye jeopolitik konumundan dolayı deniz ulaşımı ve taşımacılığı konusunda önemli bir potansiyele ve yere sahiptir. Akdeniz üzerinden ulaşım ve taşımacılık yapan büyük şirketler bu güzergah üzerinden taşımacılık yapan diğer şirketlerle bağlantı kurup onlarla lojistik anlaşmaları yapmaktadır. Yapılan iş forumları bu şirketlerin tanışması, kaynaşması ve yeni anlaşmalar yapması konusunda önemli bir yer teşkil etmektedir.

Türkiye’de yapılan iş forumları büyük şehirlerin yanı sıra küçük şehirlerin ve yeni yeni sanayileşen şehirlerin de gelişmesine büyük katkı sağlamaktadır. Küçük şehirlerde yapılan iş forumları büyük şirketlerin anlaşmalarını sağlamanın yanında yerel küçük işletmelerin, yatırımcıların ve girişimcilerin de söz sahibi olmasını ve büyümesini sağlamaktadır.

Aynı zamanda, iş forumları yapılan zamanlarda önemli iş adamlarının ve şirketlerin yanı sıra birçok basın kuruluşu ve turist de forumların yapıldığı şehirlerde bulunmaktadır. Bu da hem küçük şirketlerin büyümesine hem de şehrin turizm gelirlerinin artmasına katkı sağlamaktadır.